SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica

SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica

Špitálska 4
96901 Banská Štiavnica
IČO: 37890077

Informácie o inštitúcii SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica

Študijné odbory

6352 6 Obchod a podnikanie

4-ročný odbor s maturitou, žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie

 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník pripravený pre samostatnú prácu v oblasti obchodu v trhovej ekonomike, pozná zásady tvorby podnikateľského plánu a organizácie práce v obchodnom podniku.

 

Zameranie odboru

 • samostatné vykonávanie činnosti obchodno-podnikateľského charakteru
 • poskytovanie služieb v oblasti obchodu
 • organizácia podnikania
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo  (certifikát Omega)
 • administratívne práce a spracovanie ekonomickej a účtovnej  agendy na počítači
 • teória a prax manažérstva
 • propagácia a reklama
 • základné právne normy
 • cvičná firma

 

6324 6 Manažment regionálneho cestovného ruchu

4-ročný odbor s maturitou, žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie

 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať a koordinovať činnosti v oblasti cestovného ruchu.

 

Zameranie odboru

 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí
 • zabezpečovanie finančných zdrojov na plnenie úloh rozvoja cestovného ruchu v regióne
 • vedenie turistickej a cestovnej kancelárie
 • administratívne práce a spracovanie ekonomickej a účtovnej  agendy na počítači
 • zručnosti v ekonomike, účtovníctve, manažmente a marketingu cestovného ruchu
 • základné právne normy
 • animačné programy
 • propagácia a reklama

 

Učebné odbory

6489 2 Hostinský (kuchár, čašník)

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent pozná receptúry a technologické postupy bežných i náročných jedál teplej a studenej kuchyne, teplých a studených múčnikov.

 

Zameranie odboru

 • príprava slávnostných tabúľ
 • samostatné podnikanie
 • získanie základných druhov obsluhy vo všetkých druhoch reštauračných zariadení
 • základné právne normy
 • varenia a príprava teplých a studených jedál

 

3661 2 Murár

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent je pripravený samostatne a tvorivo pracovať v stavebnom priemysle pri výstavbe a rekonštrukcii budov.

 

Zameranie odboru

 • murovanie
 • zhotovovanie omietok, dlažieb
 • betonárske práce
 • opravy a rekonštrukcie muriva a omietok
 • orientácia v projektovej dokumentácii a v stavebných výkresoch
 • povrchové úpravy, obklady, potery a štukatérske práce

 

 

3668 2 Montér suchých stavieb

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent je pripravený používať moderné technológie pri úprave interiérov.

 

Zameranie odboru

 • montážne práce so sádrokartónovými doskami
 • vnútorné omietky stien a stropov
 • montáž priečok s oceľovými nosnými profilmi
 • orientácia v projektovej dokumentácii a v stavebných výkresoch
 • povrchové úpravy, obklady, potery a štukatérske práce

 

 

6456 2 Kaderník

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent je schopný tvorivo pracovať ako zamestnanec kaderníctva v malých a stredných firmách alebo ako živnostník.

 

Zameranie odboru

 • základy vlasovej kozmetiky
 • nové módne trendy strihov
 • výroba vlasových doplnkov
 • úprava parochní
 • nové metódy farbenia
 • rôznorodé melírovacie techniky
 • svadobné účesy
 • plesové účesy
 • extravagantné účesy
 • objemová ondulácia
 • úprava účesov na mieru

3673 2 Kachliar

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent je pripravený na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených so stavbou a prestavbou rôznych druhov kachieľ.

 

Zameranie odboru

 • stavba kachieľ, sporákov, pecí, krbov
 • vnútorné krby
 • záhradné krby
 • mobilné kachľové pece a krby
 • krbové vložky

 

2964 2 Cukrár

3-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – výučný list

 

Absolvent ovláda spracovanie základných surovín a prísad pre výrobu cukrárenských výrobkov.

 

Zameranie odboru

 • cukrárenské cestá, plnky, krémy, pasty a polevy
 • cukrárenské polotovary, korpusy a hotové výrobky
 • múčniky a zmrzliny

 

3978 2  Cukrár, pekár

4-ročný odbor, žiak získa  stredné odborné vzdelanie – dva výučné listy

(cukrár a pekár)

 

Absolvent ovláda spracovanie základných surovín a prísad pri výrobe cukrárenských a pekárenských výrobkov.

 

Zameranie odboru

 • cukrárenské cestá, plnky, krémy, pasty a polevy
 • cukrárenské polotovary, korpusy a hotové výrobky
 • múčniky a zmrzliny
 • tvarovanie cesta a pečenie výrobkov
 • výroba cestovín
 • výroba chleba, bežného pečiva a iných pekárskych výrobkov
 • výroba a aplikácia plniek a ozdôb pekárenských výrobkov

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 • riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová
 • zástupcovia riaditeľky
  • pre teoretické vyučovanie: Ing. Viera Hlinková
  • pre praktické vyučovanie: MVDr. Mária Hocková
  • pre výchovu mimo vyučovania: Mgr. Marián Palášthy

045/691 15 54 – ústredňa

045/692 21 30 – sekretariát/riaditeľ, fax

045/692 21 29 – ekonomický úsek

045/692 21 31 – školský internát

045/692 21 28 – objednávky spoločenské akcie

Kde nás nájdete?

Zobrazit